Základní škola a Mateřská škola Třebívlice

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice

zve rodiče k

Zápisu dětí do

Mateřské školy v Třebívlicích

4. – 14. května 2018

v době od 12 do 16 hodin

4. května 2018 si v MŠ vyzvedněte   potřebné dokumenty (od 6 do 16 hod)


 

 

ZŠ A MŠ TŘEBÍVLICE

srdečně zve rodiče a děti

 

K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

Zápis se koná 5. dubna 2018 od 13.00 do 15.30 hodin

na I. stupni ZŠ, Komenského nám. 19.
Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Pokud se k zápisu v daném termínu z vážných důvodů nemůžete dostavit, kontaktujte neprodleně vedení školy.

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky doneste doporučení pedagogické poradny a dětského lékaře.


 

TOPlist