Základní škola a Mateřská škola Třebívlice

Základní škola

Zahajujeme školní rok 2017 - 2018

Nástup: 4. 9. 2017 v 7:55 výuka bude do 8:30.

5. - 6. 9. výuka do 11:25, 1. třída do 9:30.

Školní družina zajištěna! Následující dny už podle rozvrhu.


 

 

UČITELSKÝ SBOR PRO ROK 2017/2018

Mgr. Tomáš Rulf -  ředitel školy

Mgr. Aranka Klupáková– zástupce ředitele školy, výchovný poradce, DAP,                                                    

 

Vyučující na 1. stupni

1.tř. Mgr. Petra Rulfová

2.tř. Mgr. Marcela Rulfová

3.tř. Mgr. Hana Baráková

4.tř. Mgr. Marie Tašková

 

 

Vyučující na 2. stupni

 

Mgr. Eva Krátká - český jazyk, občanská výchova, tělesná výchova

Mgr. Monika Prokopová - matematika, fyzika, pracovní činnosti

Ing. Lenka Reinhartová –přírodopis, chemie, informatika,logopedie, prevence patologických jevů

Ing. Ivana Svobodová - anglický jazyk, matematika

Mgr. Marie Vinšová - český jazyk, německý jazyk, výchova ke zdraví, pracovní činnosti

Bc. Patrik Zeman - zeměpis, občanská výchova, tělesná výchova, informatika

 

TOPlist