Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice

Dokumenty

Řád školní jídelny

 ALERGENY


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY

Vychází z vnitřního řádu školy. Zaměstnanci školní jídelny, dohlížející učitelé a vychovatelé zajistí bezpečné a kulturní prostředí při konzumaci oběda.

 

1. Školní jídelna připravuje stravu pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ a v rámci vedlejší hospodářské činnosti pro cizí strávníky dle platných předpisů.

 

2. Výdej obědů probíhá následovně:

* obědy pro žáky a zaměstnance se vydávají od 11.25 – 13.00 hod.

* cizí strávníci si odnášejí obědy v jídlonosičích. Tyto obědy se vydávají v době od 10.45 – 11.15 hodin. Do školní jídelny nemají přístup žádné cizí osoby.

* Výdejní doba v mateřské škole je:

Přesnídávka 8:30 – 9.00

Oběd 11:15 – 11:45

Svačina 14:15 – 14:45

 

3. Strava na další den se přihlašuje nebo odhlašuje osobně nebo telefonicky den předem do 15:00 hodin, nebo mimořádně do 7:00 hodin ráno. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Telefonní číslo do školní jídelny je 416 596 018, do Mateřské školy 416 596 087 nebo 728 774 382.

 

4. Do jídlonosičů se žákům jídlo vydává pouze 1. den nemoci. Pokud bude chtít rodič pro dítě obědy i po dobu nemoci zaplatí plnou cenu oběda jako cizí strávník. Zaměstnanci v době pracovní neschopnosti nemají nárok na slevu stravování.

 

5. Stravné za kalendářní měsíc se hradí zpětně v hotovosti vedoucí školní jídelny. Platby je možno provádět také bezhotovostně na účet školy, zálohově nebo inkasem. Přeplatek za stravné placené zálohově se vrací 2x ročně, a to v lednu a v červenci.

 

6. Ceny stravného dle kategorií:

Děti MŠ 3-6 let celodenní 31,-

Děti MŠ 3-6 let polodenní 25,-

Děti MŠ 7 let celodenní 34,--

Děti MŠ 7 let polodenní 28,-

Žáci ZŠ 7-10 let 20,-

Žáci ZŠ 11-14 let 22,-

Žáci ZŠ 15 let 24,-

Zaměstnanci 22,- + 4,-(FKSP)

Cizí strávníci 51,-

Děti a žáci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

 

7. Školní jídelna bude otevřena pro žáky dohlížejícím učitelem, vychovatelkou nebo kuchařkou, kteří odpovídají za bezpečnost a pořádek ve školní jídelně. Konání dohledu ve školní jídelně je zajištěno na základě rozvrhu dohledů, který je ve školní jídelně vyvěšen na viditelném místě.

 

8. Příbory, hluboké talíře a hlavní jídlo si žáci berou u výdejního okénka sami. Použité nádobí a příbory ukládají na vyhrazené místo.

 

9. Při jídle se dodržují zásady slušného chování a kultury stolování.

 

10. Dojíždějícím žákům umožní dozor přednostní konzumaci oběda.

 

11. Problémy nebo připomínky se hlásí u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy.

 

12. Úklid jídelny během vydávání obědů zajišťuje dozor, po dohodě s kuchařkou, za čistotu stolů během oběda zodpovídají kuchařky.

 

13. Jakýkoliv úraz nebo nevolnost se hlásí dohlížejícímu učiteli.

 

14. Jídelní lístek je k dispozici na vývěsce ve školní jídelně a MŠ, pro cizí strávníky na vývěsce před školní jídelnou nebo na internetových stránkách školy.

 

15. Vnitřní řád školní jídelny je k dispozici na vývěsce ve školní jídelně, vývěsce v MŠ a na internetových stránkách.

 

                                                                                                                        Mgr. Tomáš Rulf

                                                                                                                        ředitel školy

TOPlist