Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice

PROKOM

Název projektu: PROKOM

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000171

 

Zápis z Workshopu konaném na ZŠ a MŠ Třebívlice

 

 

Datum, čas: 06. 06. 2017, 13:00 hod.

Účastníci: dle prezenční listiny

 

Náplň schůzky:

1. Zahájení workshopu.

2. Představení projektu PROKOM p. Málkem.

3. Předání logopedického zrcadla.

4. Ukázky pomůcek zakoupených pro neformální kroužek projektu PROKOM.

5. Práce dětí s pomůckami.

6. Diskuse a občerstvení.

7. Ukončení workshopu.

Jednání ukončeno:  15:00 hod

V Třebívlicích, dne 6. 6. 2017

 

Zapsala: Ing. Lenka Reinhartová

 

Počet stran: zápis jedna str., příloha - prezenční listina dvě str.

TOPlist