DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice

Základní škola

KROUŽKY

Badminton                                                             Vybíjená

Pátek - od 12:30 do 13:45 (jedenkrát za 14 dní)         Čtvrtek - od 13:00 do 13:45

Pod vedením: Mgr. P. Rulfové                                     Pod vedením: Mgr. J. Galiové

 

Atletika                                                                  Florbal

Pátek - od 15:00 do 16:00                                        Čtvrtek - od 14:30 do 15:30             

Pod vedením: Mgr. M. Rulfové                                   Pátek - od 12:30 do 14:00 (jedenkrát za 14dní)

                                                                              Pod vedením: Mgr. P. Zemana

Keramika

Pondělí - od 13:00 do 14:30

Pod vedením: Mgr. H. Barákové


 

UČITELSKÝ SBOR PRO ROK 2018/2019

Mgr. Tomáš Rulf -  ředitel školy

Mgr. Aranka Klupáková– zástupce ředitele školy, výchovný poradce, DAP,                                                    

 

Vyučující na 1. stupni

1.tř. Mgr. Hana Baráková

2.tř. Mgr. Jaroslava Galiová

3.tř. Mgr. Petra Rulfová

4.tř. Mgr. Marcela Rulfová

5.tř. Mgr. Patrik Zeman

 

 

Vyučující na 2. stupni

 

Mgr. Eva Krátká - český jazyk, občanská výchova, tělesná výchova

Mgr. Monika Prokopová - matematika, fyzika, pracovní činnosti

Ing. Lenka Reinhartová –přírodopis, chemie, informatika,logopedie, prevence patologických jevů

Ing. Ivana Svobodová - anglický jazyk, matematika

Mgr. Marie Vinšová - český jazyk, německý jazyk, výchova ke zdraví, pracovní činnosti

Mgr. Patrik Zeman - zeměpis, občanská výchova, tělesná výchova, informatika